Familiekrøniken -
 
ForsideSøg i FamiliekrønikenLogin

Tilmeld dig gratis
Offentliggørelse?
Principielt er Familiekrønikens oplysninger private, beregnet for familien. Men da der er en række fordele ved hel eller delvis offentliggørelse, f.eks. har udgiveren af denne krønike oplevet, at flere fjerne, ukendte slægtningen har meldt sig med spændende materiale, så tilbydes der nedenstående 3 grader af offentliggørelse, så ethvert ønske kan opfyldes:

De 3 muligheder i Familiekrøniken

1) Ingen offentliggørelse
Kun evt. portræt, navn, fødsels- & evt. dødsdato samt stilling offentliggøres,
Alt andet er privat. (Det betyder fx. også, at ægtefælle og børn ikke vises).

2) Delvis offentliggørelse
Persondata & stamtræ offentliggøres, men ikke livshistorien.

3) Fuld offentliggørelse
Alt er offentlig tilgængeligt, altså persondata, stamtræ og livshistorie.

Bemærk venligst, at man vælger for hver enkelt person for sig, og at man altid kan omgøre sit valg.
(Valget sker i linien lige under personens navn).

Personfølsomme oplysninger
Der må ikke offentliggøres såkaldt "personfølsomme oplysninger", d.v.s. personnummer, kriminalitet, sexuel orientering m.m.
Pas også på ikke at skrive noget kompromitterende i afsnittene om religiøs og politisk orientering.

Dersom en person gør indsigelse mod at være blevet oprettet eller er utilfreds med indholdet, så er man forpligtet til straks at efterkomme disse indsigelser og slette eller redigere efter personens ønsker.
Hvis dette ikke bliver gjort, forbeholder Familiekrøniken sig ret til evt. at gennemføre de ønskede rettelser.

Hvis du tror, at et bestemt familiemedlem ikke vil bryde sig om at optræde på nettet, så spørg for en sikkerheds skyld den pågældende, inden du opretter.

Bemærkninger vedr. offentliggørelse
Vælger man 1) kan kun personer med password se stamtræ og livshistorie. Man kan stadig se om vedkommende optræder i andre stamtræer, men gamle klassekammerater o. lign. kan ikke kontakte vedkommende.
Dette valg betyder, at Familiekrøniken kun er tilgængelig for en snæver kreds, der har password, typisk familien.

Vælges 2) opnår man, at de 2 ovenfor nævnte kontaktmuligheder er til rådighed, mens livshistorien kun er tilgængelig med password.

Vælger man 3) kan alle se alt, hvad der ligger på nettet, og man kan se, om vedkommende optræder i andre stamtræer, ligesom gamle klassekammerater o. lign. kan kontakte personen.

Man kunne forestille sig, at man for nulevende og nyligt afdøde vælger ikke at offentliggøre livshistorien. Mens man for familiemedlemmer, der forlængst er døde, vælger fuld offentliggørelse?

Men hvorfor egentlig på nettet?
Fordi det giver en række fordele sammenlignet med den traditionelle slægtsbog:

1) Der bliver ikke blot fremstillet nogle få eksemplarer (som kan/vil blive borte!), nej, familie overalt i landet, ja i hele verden, kan læse med, og man kan i oprettelsesfasen samarbejde herom via nettet. Hertil anvendes det såkaldte "Familie-login". Det findes under "Min familie", der kun ses, når man er logget på. Se særskilt omtale.

2) Familiekrøniken lægger op til, at man får samlet og systematiseret sit materiale ét sted, hvor det så bevares "ud i al fremtid".

3) Man kan se, om en person optræder i andre stamtræer.

4) Det giver mulighed for, at gamle skolekammerater o. lign. kan tage kontakt.

Hans Grefue (Greve)
Jens Peter Christiansen
Erasmine Bentine Andreasen
Søren Mohr Lolk
Villy Frede Jørgensen
Thomas Laursen Ribberholt
Eudoxia Ingerina
Anne Marie Sørensdatter Calmer
Ebba Irene Christensen
Ane Margrethe Larsdatter
Anne Sofie Holflod Friberg (8G)
Ole Skotte Møller
Emmie Kjerstein
Rosala de Ivrea
Grete Hansen
Ove Leth-Møller (6G)
Christian Pedersen Greve
Jacob Wilhelm Blankensteiner (2G)
Ejner Frede Jensen
Ingrid Thyssen Haug
 
Mail link til denne side   Disclaimer