Familiekrøniken - Karl den Store af Frankerriget
 
ForsideSøg i FamiliekrønikenLogin
 
Stamblad nr. 69.956. Oprettet af bruger 1748, Martin Iversen Christensen (send mail)Fødselsdage    Mest populære fornavne  
 
Karl den Store - 
charlemagne.jpg
Karl den Store af Frankerriget (747 - 814)
 
Profession: Frankisk Konge, Hellig Romersk Kejser
 
Født
Mellem 747 og 748
 
Død
28. januar 814
 
 
Forældre
Bertrada de Laon (720 - 783)
Pepin III af Frankerriget (714 - 768)
 
Ægtefælle/livspartner(e)
Hildegardis de Vinzgau (758 - 783)
 
Børn
Pepin I af Italien (777 - 810)
Louis I af Frankrig (778 - 840)
Rotrude af Frankerne (775 - 810)
 
StamtræVis lodret stamtræOptræder denne person i andre stamtræer?
Stamtræet viser op til 4 generationer af forfædre og 4 generationer af efterkommere. Det er markeret med [+] hvor stamtræet fortsætter.
 
 
 
Vis også personer oprettet af samme bruger som ikke p. t. har angivet relation i lige linie til Karl den Store af Frankerriget.
 
Livshistorie
Arbejdsliv
Karl den Store (Carolus Magnus eller Charlemagne) var en hersker over det Frankiske rige fra 768 til sin død i 814. Tilnavnet "den Store" fik han i sin levetid.

Han var søn af frankerkongen Pipin den lille og dronning Bertrada af Laon. Efter faderens død i 768 delte han kongemagten med sin bror Karloman, men da han døde i 771 blev Karl enehersker. Tidligt slog han ind på en stormagtskurs og knuste i 774 langobarderriget og blev herre over store dele af Italien. I 777-78 foretog han et kun delvis vellykket felttog mod araberne i Spanien, et felttog der har inspireret til heltedigtet Rolandskvadet.

773-804 besejrede han Sakserne, Friserne og de vendiske Abodritter i blodige krige i Østholsten. Han blev den 25. december 800 kronet som Romersk Kejser i Rom af pave Leo 3. Han var nu ligeværdig med den østromerske kejser i Konstantinopel.

Han var den første "germanske" fyrste, der antog den romerske kejsertitel og skabte det vesteuropæiske kejserbegreb, der dominerede storpolitikken helt frem til 1918.

Ved hans død omfattede det Frankiske rige en stor del af det gamle vestromerske rige med nordgrænse ved Elben og en fremskudt borg ved Itzehoe i Holsten opført i 809. Han opnåede aldrig at samle alle dele af det gamle rige, for angelsakserne og vikingerne sad hårdt på England, og maurerne havde erobret Spanien næsten op til Pyrenæerne.

Indenrigspolitisk søgte Karl at styrke statsmagten, men opgav aldrig ideen om landet som et arverige, der kunne opdeles efter forgodtbefindende. Han tog sig ivrigt af undervisning og oprettede skoler for børn af både stormænd og lavere placerede embedsmænds, ligesom han samlede en kreds af lærde ved sit hof, bl.a. englænderen Alkuin.

Han er blevet kaldt "Europas fader", eftersom han af det smuldrende, hærgede romerrige skabte grundlaget for det moderne Europa bl.a. ved en begyndende statsdannelse af Frankrig og Tyskland - to magter, der i høj grad har formet Europas og verdens historie.

http://da.wikipedia.org/wiki/Karl_den_Store
Familieliv
Han havde omkring 20 børn - men kun 4 ligitime sønnesønner.

--

PARTNER

Samliv med Himiltrude - konkobine, dvs. et legalt ægteskab. Han forskød hende da han giftede sig med Desiderata

BØRN

Amaudru

Pippin den Pukkelryggede (ca. 769-811)

--

ÆGTESKAB

Gift med 770 Desiderata, datter af Desiderius, konge af Longobarderne. Ægteskabet annuleret året efter.

--

ÆGTESKAB

Gift med 771 med Hildegard (757 or 758-783),

BØRN

Karl den Yngre (ca. 772-4 december 811), Hertug af Maine, Konge af Frankerne 25 december 800

Carloman (Som senere blev omdøbt til Pippin) (April 777-8 juli 810), Konge af Italien.

Adalhaid (774). Født under forældrenes kampagne i Italien. Hun blev sendt tilbage til Franken, men døde før hun nåede Lyon.

Rotrude (or Hruodrud) (775-6. juni 810)

Louis (778-20 juni 840), Konge af of Aquitaine fra 781, Hellig Romersk Kejser 813, senior kejser from 814.

Lothair (778-6 februar 779/780).

Bertha (779-826)

Gisela (781-808)

Hildegarde (782-783)

Gift 764 Fastrada (død 794).

Theodrada (f .784), Abedisse af Argenteuil

Hiltrude (f. 787)

--

ÆGTESKAB

Gift 794 med Luitgard. Ingen børn med hende.

--

PARTNER

Konkubine Gersuinda

BØRN

Adaltrude (f. 774)

--

PARTNER

Konkubine Madelgard

BØRN

Ruodhaid (775-810), Abedisse af Faremoutiers

--

PARTNER

Konkubine Amaltrud de Vienne.

BØRN

Alpaida (f. 794)

--

PARTNER

Konkubine Regina

BØRN

Drogo (801-855), Biskop af Metz fra 823 og Abbot af Luxeuil Abbey

Hugh (802-844), Ærkekansler af Kejserriget

--

PARTNER

Konkubine Ethelind

BØRN

Richbod (805-844) Abbot af Saint-Riquier

Theodoric (f. 807)
Oprettet 22/8/2010. Senest redigeret: 5/9/2010.
 
Mail link til denne side   Disclaimer